Czym trudni się dziedzina grafologii?

Posted on 13/04/2019 8:53am

Osobowość każdego człowieka możesz wyczytać na wiele sposobów. Jednym z nich będzie badanie naszego pisania. Trudni się tym jedna z dziedzin psychologiczna, którą jest grafologia.

Grafolog
Author: 24oranges.nl
Source: http://www.flickr.com
Analiza pisma ręcznego, czyli grafologia jest dziedziną, która znalazła zastosowanie chociażby w dziale kryminalnym. Analiza pisma ręcznego pozwala między innymi na zaprezentowanie portretu psychologicznego przestępcy. Dokonując analizy grafologicznej uwzględnia się mnóstwo charakterystycznych elementów, jakimi wyszczególnia się charakter pisma wszystkich nas. Nie znajdzie się 2 osób, które mają identyczny charakter pisma.

Każdy z nas stawia litery rozmaitej wielkości, różnie się także nachylenia liter, każdy z nas zachowuje także różne odstępy między poszczególnymi wyrazami. Nie wszystkie analizy sporządzone przez biegłego specjalistę od grafologii będą wykorzystywane w sądzie jako dowód. By sporządzona przez grafologa analiza mogła zostać wykorzystana przez są niezbędna będzie weryfikacja opinii grafologicznej. Wykorzystywana weryfikacja opinii grafologicznej dokonywana jest przez specjalistów od grafologii będących na liście biegłych sądowych.

Twórcami grafologii uznaje się Juliusza Crepieux-Jamin i Hipolita Michon. Analizowanie pisma ręcznego wykorzystuje się nie jedynie w kryminalistyce. zazwyczaj tylko na podstawie pisma udaje się odczytać, które uczucia towarzyszyły osobie piszącej konkretny tekst, jakie są jej zalety, a jakie wady. Na bazie analizy pisma grafolog będzie mógł nawet stwierdzić, czy tekst (zobacz eyecpolska.pl/zastosowania/opakowania-kartonowe/) został utworzony przez mężczyznę, czy przez kobietę. W zależności od tego, czy analiza pisma jest kategorią psychologii, lub też kryminalistyki zależne jest od tego, które studia powinien odbyć grafolog.

Wykształcenie psychologiczne jest potrzebne do uwzględnienia analizy pisma ręcznego jako jednej z metod badawczych w psychologi. Z kolei grafolog-kryminalistyk nie ma potrzeby być jednocześnie psychologiem. Nieważne czy pragniemy pracować jako grafolog-kryminalistyk, czy pragniemy też uwzględnić grafologię w pracy psychologa niezbędne jest zdobycie znacznie szerszej wiedzy z dziedziny grafologii. Kilka uczelni w Polsce uwzględnia studia podyplomowe z działu grafologii.