Tłumaczenia specjalistyczne : wybranie dobrej firmy, jaka to dla nas wykona, to klucz do sukcesu

Posted on 09/08/2019 7:31am

Jeśli mamy do przetłumaczenia istotny z punktu widzenia prowadzonej przez nas firmy tekst, to musimy oddać go we właściwe ręce. W jaki sposób znaleźć biuro tłumaczeń, które zrobi to rzeczywiście dobrze?

kadr - Internet
Author: Elke Suess
Source: http://www.flickr.com
Czy naprawdę pragnęlibyśmy podejmować ryzyko, iż przez pełen błędów przekład stracimy możliwość zrobienia intratnego interesu, albo narazimy się na stratę kontrahentów, a nawet implikacje prawne?
Po pierwsze pragnęlibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku działań, które stanowią tłumaczenia specjalistyczne, koszty nie mogą być zasadniczym elementem, który decyduje o podjęciu współpracy z konkretną firmą. Owszem, szczególnie w przypadku dużej ilość stronic, cena ma znaczenie, jednakże po pierwsze trzeba zweryfikować doświadczenie i rekomendacje, które ma dane biuro wśród klientów. Bezpiecznie jest, gdy firma proponuje współpracę dwu translatorów do tego samego zlecenia. Co może zdawać się dziwne, lecz dobrze świadczy fakt, że firma, jeśli nie czuje się na siłach do przeprowadzenia zadania, poinformuje klienta o tym na początku, w miejsce podejmowania nieudanych prób tłumaczenia.

powiększenie - Internet
Author: KRISTIAN SAGIA
Source: http://www.flickr.com
Tłumaczenia specjalistyczne zasadniczo da się podzielić na: prawnicze, z zakresu finansów i księgowości, następnie informatyczne, literackie i twórcze. Niewątpliwie wymagają koniecznego przygotowania i profesjonalnej wiedzy. Tylko doświadczone biuro będzie wiedziało, komu najlepiej oddać konkretny tekst.
Zupełnie inną sferą jest tłumaczenie ustne. W tym wypadku oprócz profesjonalnej wiedzy translator powinien wykazywać się kulturą osobistą, wytrzymałością na stres i olbrzymią komunikatywnością. Kiedy zaistnieje taka potrzeba, musi dopasować się do wymogów w zakresie ubioru czy innych postulatów zleceniodawcy.
Wyjątkowo ciężką wersją są tłumaczenia techniczne. Zazwyczaj związane są z potrzebą posiadania nie tylko odpowiedniego zasobu słów, ale również co najmniej podstawowej wiedzy dotyczącej danego zakresu. Znajomość tematu liczy się w tym wypadku bardziej niż językowa biegłość. Istotne jest także, by tłumacze swoją wiedzę cały czas aktualizowali.

Czy w kontekście prezentowanej tematyki masz więcej pytań? Jeżeli tak, kliknij ten link - to nie może za żadne skarby umknąć Twojej uwadze!

Tłumaczenia techniczne muszą być wykonywane przez tłumaczy, którzy znają funkcje, zastosowanie i działanie rzeczy, o których piszą.

Mamy nadzieję, iż udało się trafić wam do przekonania, że na tłumaczeniach bez sensu jest oszczędzać.